Има ли шанс палестинците да приемат „сделката на века“?