Демонстрация на единство на срещата на лидерите на Г-7