Операцията на американските войски в Йемен, която не преминала по план