Спира ли строител достъпа на варненци до имотите им?