РЗИ-София написа актове на заведения, неспазващи вечерния час