Киров: Липсата на победи тежи най-вече на увереността