Учени от БАН и студенти създадоха батерия на бъдещето