ОФИЦИАЛНИ ДАННИ: COVID-19 е убил повече американци от Испанския грип