Взривеният влак е превозвал пропан бутан и пропилен