„Музика на ума”: Пърформънс изложба на Йоко Оно в Лондон