Карастоянова: Благодарение на ваксинацията наблюдаваме възстановяване на туризма с до 45%