Цацаров представя годишния доклад за работата на КПКОНПИ