Мащабно учение за реакцията на службите при евентуална криза с коронавируса