Нарастват заемите от фирми за бързи кредити. Какви са рисковете?