Митева предлага депутатите да нямат лятна ваканция