Три пъти по-малко ученици са отпаднали от образователната система