Прилага ли се ефективно договорът за приятелство между България и Северна Македония?