Каримански: Производителността на труда трябва да се покачи