Румен Радев: Уваженито към труда е мерило за обществената справедливост