Проверка: Част от проблемите за електронното изписване на антибиотици остават нерешини