"Социална мрежа": Българка създаде упражнения при гръбначни изкривявания и неправилна стойка