Във Великобритания започна ваксинация на хора над 40 години