Възможно ли е да се въведе минимална европейска работна заплата?