Човек от бранша: Хората, които искаха да развиват къщи за гости, нямаха достъп до европари