Денков: Трябва да търсим такива мерки, от които нарушителите на пътя да ги заболи