Изложбата на Васил Стоев във Франция с успех сред колекционерите и любителите на изкуство