Георги Младенов: Вече почти няма хора като Цвятко Барчовски