Доц. Киселова: Не бях удовлетворена от разговорите с Петър Илиев