Решено: Шефовете на БНБ, Сметната палата и Омбудсманът могат да заемат поста на премиер