Седми ден продължава борбата с пламъците над Югово