Адвокат на Кристиян: Възможно е данните да са записани на компютъра, след като е бил иззет