Нова серия от разговори за съставяне на правителство