Софтуер предназначен за радио астрономия RadioAstro v.2.4