Киберизмамници атакуват с обещания за печалби от стотици хиляди долари