Избраха нов председател на Висшия адвокатски съвет