Какво в предложението на Министерството на земеделието за повече българска продукция в магазините пр