Казусът „Македония“: Външно министерство за френското предложение за РСМ