Финансист: България извън еврозоната означава България извън ЕС