Родителите на Самуела сами събират пари за лечението й