ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 3 месеца без книжка за шофиране в аварийната лента