124 сираци и полусираци получиха стипендии за отличен успех