Промени в КСО, с които се регулира фазата на изплащане от втория пенсионен стълб