Протест на КНСБ срещу гласуването на държавния бюджет