Разказ на жената, живяла с мъжа, предизвикал взрива във Варна