Изтича срокът за кандидатстване за енергийни помощи