Карастоянова: Искаме равнопоставеност на секторите в икономиката по отношение на мерките