Д-р Бисер Пукалски за Nad терапията | В темпото на Кари, 18.03.2023