Веган: Трябва да информиране хората за случващото се в кланиците