Стивън Петков: Всеки гол ми дава допълнително увереност