Пет европейски държави се борят с мощна огнена стихия